Psychologické služby v oblasti:

 

Klinická psychológia

 
 • Vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre držiteľov zbrojných preukazov
 • Psychodiagnostika osobnosti
 • Vyšetrenia spôsobilosti na výkon práce, napr. pre SBS
 • Vyšetrenia na zdravotnícke účely pre potreby sociálnej poisťovne

 

Dopravná psychológia

 
 • Vyšetrenia psychickej spôsobilosti pre profesionálnych vodičov
 • Odborné poradenstvo pre vodičov za alkohol a iné návykové látky
 • Psychologické vyšetrenie vodičov pri troch priestupkoch alebo odobratom vodičskom preukaze

 

Psychoterapia

 
 • Riešenie výchovných problémov s deťmi 

             - úloha vzťahovej väzby v živote dieťaťa, pocit bezpečia

            - zvládanie obdobia detského vzdoru

            - narodenie súrodenca

            - nástup do MŠ, ZŠ

            - problémy v období dospievania

 • Poradenstvo v náročných životných situáciách
 • Spracovanie traumatických zážitkov
 • Problémy v partnerskom vzťahu
 • Problémy v osobnom alebo pracovnom živote
 • Panické stavy, úzkosti, depresie

Kontakt

Psyché, s.r.o.

Mestská poliklinika v Pezinku
Hollého 2
902 01 Pezinok
1. poschodie vľavo, č.d. 17


Mobil:
0918 549 733Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok
8:00-12:00 a 13:00-17:00

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred.